آموزش رفع استرس و تنش به کودکان

چگونه استرس را از کودکان دور کنیم,بهترین شیوه رفع استرس از کودکان.به کودک کمک کنید واکنش‌های ناشی از تنش را تشخیص دهد. وقتی به این نتیجه رسیدید که این نشانه‌ها در اثر فشار روانی (استرس) ایجاد شده. می‌توانید در مرحله بعد به او کمک کنید بر احساساتش برچسب بزند و علت بروز آنها را دریابد. …

آموزش رفع استرس و تنش به کودکان ادامه »