دلیل و درمان تنگی نخاعی

تنگی نخاعی (علت،علائم و نشانه،راه های پیشگیری و درمانی)

یکی از علل شایع کمردرد تنگی نخاعی است. تنگی کانال نخاعی بیماری افراد میانسال و مسن است.میدانیم که نخاع در درون کانال استخوانی قرار دارد که از پشت سر هم قرار گرفتن مهره ها تشکیل شده است. اگر به دلایلی این کانال تنگ شود فضای مورد نیاز نخاع کم شده و به آن فشار وارد …

تنگی نخاعی (علت،علائم و نشانه،راه های پیشگیری و درمانی) ادامه »