ریکتزیا (تشخیص آزمایشگاهی،مشخصات باکتری)

ریکتزیا چیست,ریکتزیا پرووازکی,ریکتز,باکتری ریکتزیا ریکتزی,درمان تیفوس,تیفوس در ایران,نام دیگر بیماری تیفوس,تب خندق ریکتزیا باکتری های گرم منفی و به صورت پلئومرفیسم می باشند. به شکل کوکوباسیل گرم منفی است ولی رنگ آمیزی گرم برای مشاهده آن کارایی ندارد و بهتر است به منظور مشاهده این ارگانیسم ها از رنگ آمیزی گیمسا و ماکیاولو استفاده کرد …

ریکتزیا (تشخیص آزمایشگاهی،مشخصات باکتری) ادامه »