جنون دزدی یا کلپتومانیا (علائم،درمان)

جنون دزدی یا کلپتومانیا بیماری است که فرد حس و اجباری را در درون خود حس می‌کند برای اینکه چیزی را بدزد و تا زمانی که چیزی دزدیده نشود، این فرد حس آرامش پیدا نمی‌کند و به قدری دچار اضطراب می‌شود که باید حتما این کار را انجام دهد گو نام مرد چینی ۴۷ ساله‌ای …

جنون دزدی یا کلپتومانیا (علائم،درمان) ادامه »