دلیل و درمان جوش کف‌ سر

در مورد جوش‌های کف‌ سر باید به چند نکته توجه کرد: ۱) در سنین مدرسه و سربازی ممکن است دلیل خارش سر و بروز جوش در کف‌ سر، شپش باشد. در این شرایط با معاینه می‌توان تخم شپش را مشاهده و از شامپوی پرمترین برای ۲ نوبت به فاصله یک هفته استفاده کرد. بعد از …

دلیل و درمان جوش کف‌ سر ادامه »