لکه و خال مادرزادی در کودکان (انواع،خطرات و روش درمان)

لکه و خال مادرزادی اغلب بی ضرر هستند و در هنگام تولد در قسمت های مختلف بدن دیده می شوند. عامة مردم به این خال مادرزادی نام «بوس فرشته» داده اند. لکه های مادرزادی، لکه های رنگی هستند که در زیر یا روی پوست در هنگام تولد دیده می شوند و اندکی بعد از تولد …

لکه و خال مادرزادی در کودکان (انواع،خطرات و روش درمان) ادامه »