دلیل و درمان ورم ملتحمه چشم

ورم ملتحمه (دلایل،علائم،درمان و پیشگیری)

ورم ملتحمه یا کنژنکتیویت Conjunctivitis عبارت است از التهاب(آماس) یا عفونت پرده شفافی(ملتحمه) که پلک ها وبخشی از کره چشم را می پوشاند. آماس این پرده سبب برجسته تر شدن رگ های خونی موجود در ملتحمه شده وبه پیدایش سطحی به رنگ صورتی یا قرمزدرسفیدی چشم می انجامد. ورم ملتحمه یکی از فراوان ترین انواع …

ورم ملتحمه (دلایل،علائم،درمان و پیشگیری) ادامه »