مسمومیت با آهن در کودکان و خانم ها

ترکیبات حاوی آهن به خصوص در خانه‌هایی که خانم‌های جوان و کودکان خردسال زندگی می‌کنند به‌طور گسترده‌ای در دسترس قرار دارند. به دلیل جذابیت رنگ روشن این ترکیبات و قرص‌هایی که روکش‌های حاوی شکر دارند بسیار مستعد بلعیده شدن توسط کودکان هستند. خانم‌های در سنین باروری، به‌دلیل دسترسی به فرآورده‌های حاوی آهن و افزایش استرس …

مسمومیت با آهن در کودکان و خانم ها ادامه »