درمان میگرن چشمی

میگرن چشمی (علت ایجاد،پیشگیری و روش های درمانی)

میگرن چشمی مشکلی است که باعث کاهش بینایی یا کوری در یک چشم در کمتر از یک ساعت می شود. این حالت می تواند همراه یا پس از یک سردرد میگرنی اتفاق بیفتد. کارشناسان گاهی آن را میگرن بصری، شبکیه، چشمی یا یک چشمی می نامند. این مشکل بسیار نادر بوده و از هر ۲۰۰ …

میگرن چشمی (علت ایجاد،پیشگیری و روش های درمانی) ادامه »