تشخیص و درمان گواتر ساده

گواتر ساده و علائم اولیه (تشخیص و راه های درمانی)

بزرگی تیروئید بدون همراهی با علایم پرکاری و یا کم کاری « گواتر ساده» نامیده می شود. در قدیم در ایران به گواتر ساده اسم « غم باد» داده بودند و غم و غصه را علت آن می دانستند. این بیماری در بعضی مناطق دنیا بسیار شایع است و بیشتر مخصوص خانمهاست به طوری که …

گواتر ساده و علائم اولیه (تشخیص و راه های درمانی) ادامه »