چه کار کنیم بعد از کار خسته نشویم؟

اگر به دلایلی ناچارید بیشتر وقت و انرژی‌تان را به کار اختصاص دهید یا اینکه ناچارید در دو یا چند شغل مختلف فعالیت کنید، توصیه‌های زیر را به کار گیرید تا با خستگی کمتری به منزل برسید. ۱- نیم‌ساعت در روز ورزش هوازی کنید. ۲- در صورت امکان چند دقیقه‌ای بین کار حرکات کششی انجام …

چه کار کنیم بعد از کار خسته نشویم؟ ادامه »