درمان های سنتی و گیاهی گوش درد و وزو گوش

سنگيني گوش – گوش درد – وزوز گوش 1. اگر گوش درد به خاطر آب رفتن در گوش باشد با بابونه بخور دهيد. 2. براي درمان سنگيني گوش برگ‌هاي بابونه و نعناع را در آب بجوشانيد و گوش را بخور دهيد. 3. براي درمان صداي مبهم در گوش 50 گرم بادرنجبويه را در يك ليوان …

درمان های سنتی و گیاهی گوش درد و وزو گوش ادامه »