تشخیص و درمان استئوپروز

استئوپروز یا پوکی استخوان (علئم،راه درمان و پیشگیری)

استئوپروز یا پوکی استخوان شایعترین بیماری متابولیک استخوان با درگیری سیستمیک اسکلت بدن است که بواسطه کاهش قدرت استخوان‌ها فرد مستعد شکستگی می‌شود. استئوپروز تا زمانی که منجر به شکستگی نشود، بدون علامت باقی می‌ماند. با افزایش امید به زندگی و در نتیجه افزایش تعداد افراد سالخورده، انتظار شیوع استئوپروز و شکستگی ناشی از آن …

استئوپروز یا پوکی استخوان (علئم،راه درمان و پیشگیری) ادامه »