روشهای درمان درد سیاتیک

درد سیاتیک (روشهای درمان طبیعی و تسکین در خانه)

درد سیاتیک یا سیاتالژی (Sciatalgia) به مجموعه علایمی گفته می‌شود که در اثر تحت فشار قرار گرفتن یا تحریک شدن عصب سیاتیک حاصل می‌شوند. عصب سیاتیک یکی از اعصاب بسیار مهم در بدن انسان است. این عصب از شبکه خاجی، شبکه ای از اعصاب که در قسمت کمری‌خاجی ستون فقرات قرار دارد، منشعب می شود. …

درد سیاتیک (روشهای درمان طبیعی و تسکین در خانه) ادامه »