دلیل دررفتگی مفصل ران

آنچه درباره در رفتگی مفصل لگن باید بدانید

دررفتگی مادرزادی مفصل لگن بیماری شایعی است و شیوعی بین 1 از هر 1000 تولد تا 34 از هر 1000 تولد در نقاط مختلف جهان دارد. در کشور ایران هم دررفتگی مادرزادی مفصل لگن شیوع قابل‌توجهی دارد ولی میزان دقیق آن مشخص نیست. در برخی گزارش‌ها، بین 5 تا 6 مورد در هر 1000 تولد …

آنچه درباره در رفتگی مفصل لگن باید بدانید ادامه »