درمان زخم دیابتی در طب سنتی

طب سنتی بر این باور است که می‌تواند زخم دیابتی‌ها را به خوبی درمان کند. یکی از مهم‌ترین داروهای شیمیایی که برای این بیماران استفاده می‌شود نیز ترکیب گیاهی دارد. در طب کلاسیک معمولا داروهایی تجویز می‌شود تا عفونت شکل‌گرفته در پای دیابتی را خشک کند و در صورتی که دارودرمانی موثر نبود، عضو بیمار …

درمان زخم دیابتی در طب سنتی ادامه »