تمرین ورزشی برای درمان پای پرانتزی

پای پرانتزی می‌تواند علل وراثتی داشته باشد و باعث تغییر شکل استخوان‌ها و نهایتا انحراف زانوها به خارج شود. انحراف ممکن است در یک زانو یا در هر دو زانو ایجاد شود و البته با درد همراه نیست، اما بر شیوه راه رفتن و سرعت حرکت فرد تاثیر می‌گذارد و مشکلات فراوانی در فعالیت‌های روزانه …

تمرین ورزشی برای درمان پای پرانتزی ادامه »