چگونه موهای کم پشت خودمان را پرپشت‌ نشان دهیم؟

چگونه موهای کم پشت خودمان را پرپشت‌ نشان دهیم؟،به جای شانه زدن و مرتب کردن موها آن را با انگشتانتان صاف کنید. حالا به‌جای آنکه موها را 3 دسته مساوی کنید، باید آن را به 2 بخش تقسیم کنید. در عوض موقع بافتن مو دسته سوم را خیلی نازک از پشت هر دسته بردارید. بافت …

چگونه موهای کم پشت خودمان را پرپشت‌ نشان دهیم؟ ادامه »