گیاه آپارتمانی روسلیا(گل مرجانی)

روسلیا(گل مرجانی)  –  CORAL PLANT RUSSELIA EQUISETIFORMIS : نام علمی   SCROPHULARIACEAE  – میمون : خانواده مکزیک : بومی منطقه firecracker plant,coralblow,fountain plant : نام های دیگر               روسلیا(گل مرجانی): گیاه coral plant ( گل مرجانی) گیاهی است همیشه سبز از خانواده scrophulariaceae (میمون) که بومی شمال آمریکا و …

گیاه آپارتمانی روسلیا(گل مرجانی) ادامه »