آزمایش سرب (تفسیر،روش انجام،نرمال و شرایط آزمایش)

میزان نرمال سرب خون,درمان سرب در خون,روشهای دفع سرب از بدن,درمان گیاهی مسمومیت با سرب,مضرات سرب در بدن,نام‌‌ دیگر سرب,درمان مسمومیت با سرب تریاک,درمان مسمومیت سرب تریاک سرب  Pb( Lead ) نام آزمایش: pb نام انگلیسی تست:  Lead, Blood مترادف: Pb  خون توضیح راجع به تست : سطح سرب خون جهت نعییم مواجهه اخیر با …

آزمایش سرب (تفسیر،روش انجام،نرمال و شرایط آزمایش) ادامه »