کیت تشخیص ویروس کرونا

ویروس کرونا چگونه تشخیص داده می‌شود؟

برای تشخیص ویروس جدید کرونا (۲-SARS-CoV) که عفونت تنفسی کرونا ویروس را ایجاد می‌کند از یک روش آزمایشگاهی رایج استفاده می‌شود که برای تشخیص ویروس‌ هایی مثل ایدز یا سارس استفاده می‌ شده است. پژوهشگران چینی در نیمه اول ژانویه توالی ژنوم (فرمول ژنتیکی) ویروس جدید کرونا را مشخص کردند و در اختیار همگان قرار …

ویروس کرونا چگونه تشخیص داده می‌شود؟ ادامه »