روش برادفورد در اندازه‌گیری پروتئین‌ها

روش برادفورد در اندازه‌گیری پروتئین‌ها در سال ۱۹۷۶ ماریون برادفورد (Marion Bradford) روشی را برای اندازه‌گیری پروتئین‌ها معرفی کرد که بر اساس تغییر ماکزیمم جذب نوری کوماسی بریلیانت بلو G-250 از ۴۶۵ نانومتر به ۵۹۵ نانومتر در هنگام اتصال به پروتئین عمل می‌نمود. اندازه‌گیری پروتئین‌های محلول به این روش ساده، دقیق، سریع و ارزان بوده …

روش برادفورد در اندازه‌گیری پروتئین‌ها ادامه »