مراقبت از نوزاد پس از زایمان

نحوه نگهداری و مراقبت از نوزاد پس از تولد مراقبت از نوزاد بيست وهشت روز اول بعدازتولدرا دوران نوزادي مي نامند .اين دوران بسيار حساس بوده وبيشترين مرگ ومير کودکان در اين مدت اتفاق مي افتد .بنابراين آگاهي پدرومادر درمورد نحوه مراقبت از نوزاد ضروري است.در اينجا به برخي مراقبت هاي لازم براي نوزاد اشاره …

مراقبت از نوزاد پس از زایمان ادامه »