گیاه آپارتمانی تیلاندزیا سایانیا

تیلاندزیا سایانیا  –  PINK QUILL TILLANDSIA CYANEA : نام علمی   BROMELIACEAE  – بروملياسه – آناناس : خانواده اکوادور : بومی منطقه Air plant,Blue flowered torch : نام های دیگر             تیلاندزیا سایانیا: تیلاندزیا سایانیا یا جوجه تیغی صورتی گونه ای از گیاهان گلدار در خانواده آناناس و زیرخانواده Tillandsioideae …

گیاه آپارتمانی تیلاندزیا سایانیا ادامه »