کلاریترومایسین (دوز دارو،فواید و خطرات)

کلاریترومایسین و تلخی دهان,کلاریترومایسین هلیکوباکتر,قیمت قرص کلاریترومایسین,شربت کلاریترومایسین برای کودکان,کلاریترومایسین خارجی,قرص کلاریسین ۵۰۰,شربت کلاریترومایسین ۱۲۵,قرص کلاریسین برای چیست؟ موارد و مقدار مصرف کلاریترومایسین الف) فارنژیت یا التهاب لوزه ناشی از استرپتوکوک پیوژن. بزرگسالان: مقدار mg 250 هر ۱۲ ساعت از راه خوراکی و به مدت ۱۰ روز مصرف می‌شود. کودکان: مقدار mg/kg 15 در روز …

کلاریترومایسین (دوز دارو،فواید و خطرات) ادامه »