مرور برچسب

شیوه درست انه کردن مو

آموزش شانه کردن مو

نحوه و زمان شانه کردن موها ابتدا قبل از حمام کردن و خیس شدن موها، آنها را با دقت شانه کنید، زیرا موهای خیس…