طناب زدن،فواید و مزاید،آموزش تصویری

طناب بزن، سالم بمان، لاغر شودر کودکی طناب‌بازی کرده‌اید؟ طناب‌بازی، ورزشی ساده است که در آن افراد از روی طناب می‌پرند. در طناب‌بازی یک یا چند شرکت‌کننده طناب را طوری تاب می‌دهند که از زیر پاها و بالای سرشان بگذرد. ممکن است یک شرکت‌کننده، طناب را بچرخاند و خود از رویش بپرد یا چند شرکت‌کننده …

طناب زدن،فواید و مزاید،آموزش تصویری ادامه »