درباره آناتومی لگن بیشتر بدانیم

لگن بزرگ‌ترین ساختار یکپارچه استخوانی بدن است. این ساختمان مهم، نیروی وزن تنه را بین دو اندام تحتانی تقسیم می‌کند. لگن حاوی ارگان‌های مهم گوارشی، تولید مثل و ادراری است و عروق و اعصاب مهمی از آن عبور کرده و به اندام‌های تحتانی می‌رسند. دردهای ناحیه لگن و تغییر شکل‌های ساختار استخوانی آن و آسیب‌هایی …

درباره آناتومی لگن بیشتر بدانیم ادامه »