تشخیص عفونت دستگاه تنفسی تحتانی

عفونت دستگاه تنفسی تحتانی (علائم،تشخیص و درمان)

بر خلاف عفونت های دستگاه تنفس فوقانی که بالای تارهای صوتی قرار داشته و فاقد علائم قابل تشخیص با گوشی پزشکی می باشد، عفونت دستگاه تنفسی تحتانی شامل تمامی شرایط بالینی است که با ، یا بدون درگیری پارانشیم همراه می باشد. عفونت هائی که پارانشیم را درگیر می کند : پنومونی عفونت هائی که …

عفونت دستگاه تنفسی تحتانی (علائم،تشخیص و درمان) ادامه »