زخم بستر

علت و نشانه های زخم بستر (راه درمان و پیشگیری)

bedsore  که به آن زخم بستر يا زخم فشاري هم گفته مي شود نواحي از پوست و يا بافت هستند که وقتي فشاري روي آنها زياد شود ( معمولاً به علت استراحت در تخت يا صندلي چرخدار ) بعلت قطع جريان خون در قسمتهاي آسيب پذير بدن بويژه پوست ناحيه باسن ، رانها و پاشنه …

علت و نشانه های زخم بستر (راه درمان و پیشگیری) ادامه »