از بین بردن شپش سر

شپش سر (علائم و راه های از بین بردن)

شپش سر توسط حشره ای به نام پدیکولوز هومانوس کپیتیس ایجاد می شود که یک حشره کوچک بدون بال است و باعث آلودگی سر انسان می شود. این شپش یکی از سه گونه شایع شپش در انسان است.شپش سر در بین تمام سنین و تمام اقشار اجتماعی در سرتاسر دنیا دیده می شود و در …

شپش سر (علائم و راه های از بین بردن) ادامه »