تست اگزالات کلسیم ادرار

آزمایش اگزالات ادرار (شرایط نمونه گیری،تفسیر و مقادیر نرمال)

آزمایش اگزالات ادرار برای بررسی وجود کریسال اگزالات در ادرار بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.اگزالات از کریستال هایی که ممکن است در ادرار بیماران وجود داشته باشد ، کریستال اگزالات (Oxalate) است. این ماده به طور طبیعی در گیاهان وجود دارد و میزان بسیار کمی از آن در بدن انسان ها نیز مشاهده می …

آزمایش اگزالات ادرار (شرایط نمونه گیری،تفسیر و مقادیر نرمال) ادامه »