شش قدم تا بارداری سریع

در حالی که تعداد زیادی از مردان از بچه دار شدن فرار می کنند، اما اکثریت قریب به اتفاق زنان دوست دارند باردار شده و صاحب فرزند شوند. مطالعه و اجرای توصیه های متخصصان مرکز مطالعات باروری دانشگاه مونیخ نقش زیادی در تسریع پروسه بارداری ایفاء می کنند. برگزاری جلسات مشاوره پیش و در حین …

شش قدم تا بارداری سریع ادامه »