تفسیر نتیجه تست سدیم

آزمایش سدیم خون و ادرار (میزان نرمال،تفسیر نتایج)

در آزمایش سدیم خون میزان سدیم خون بررسی می شود. سدیم هم الکترولیت و هم ماده ی معدنی است. به برقراری تعادل آب و الکترولیت بدن کمک می کند. سدیم در عملکرد اعصاب و عضلات نقش دارد. بیشتر سدیم بدن ( حدود ۸۵ درصد) در مایع خون و مایع لنفی وجود دارد. سطح سدیم در …

آزمایش سدیم خون و ادرار (میزان نرمال،تفسیر نتایج) ادامه »