درمان سردرد ورزشی (علت و راهکار)

«سردردهای ورزشی اولیه» یا «سردردهای فعالیتی»، طی ورزش یا پس از آن فرد را درگیر می‌کنند. سردرد متعاقب فعالیت فیزیکی شدید، گاه آنچنان شدید است که فرد تجربه‌کننده نمی‌تواند به مدت زمان لازم یا با شدت لازم به فعالیت فیزیکی خود ادامه دهد. هر چند که پاتوفیزیولوژی سردردهای فعالیتی نامشخص است، دو نظریه در مورد …

درمان سردرد ورزشی (علت و راهکار) ادامه »