سنگ کیسه صفرا (علل،‌علایم و علاج سنگ‌ های صفراوی)

درمان سنگ کیسه صفرا بدون جراحی,علت سنگ صفرا,نشانه های سنگ صفرا,برداشتن کیسه‌صفرا در اغلب موارد هیچ مشکلی برای فرد ایجاد نمی‌کند و بیمار طی چند روز بعد از جراحی به زندگی عادی برمی‌گردد. بعد از برداشتن کیسه‌صفرا، مجرای مشترک کبدی هنوز پابرجاست و ترشحات از آن عبور می‌کنند. کیسه‌صفرا درواقع فقط یک محل برای ذخیره …

سنگ کیسه صفرا (علل،‌علایم و علاج سنگ‌ های صفراوی) ادامه »