بدغذایی کودکان (دلیل و راه حل)

بهانه‌گیری درباره غذا موضوعی نیست که خاص برخی کودکان باشد یا ربطی به نوع غذا و مشکلی در شیوه تهیه و دست‌پخت شما باشد.این نوع بهانه‌گیری، پایان‌ناپذیر است و فهرست غذاهایی که کودک بهانه‌گیر می‌گوید دوست ندارد و نمی‌‌خورد به‌تدریج زیاد خواهد شد. حتی این بهانه‌گیری ممکن است به شکل بشقاب غذا، رنگ لیوان و… …

بدغذایی کودکان (دلیل و راه حل) ادامه »