اهميت اندازه‌گيري پروتئين در مايعات بدن

مايع نخاعي مایع مغزی– نخاعی در اطراف مغز و طناب نخاعي قرار دارد. مایع مغزی- نخاعی را به طور معمول با انجام پونکسیون مایع نخاع بین مهره‌های سوم و چهارم یا پنجم کمری جمع‌آوری می‌کنند. اگر چه این روش پیچیده‌ای نیست ولی نیازمند تکنیک دقیق برای ممانعت از ورود عفونت یا صدمه به بافت عصبی …

اهميت اندازه‌گيري پروتئين در مايعات بدن ادامه »