آزمايش بیلی‏روبین (Bilirubin)

بیلی‏روبین متابولیت اصلی هم (Heme)، حلقه تتراپیرولی متصل به آهن موجود در هموگلوبین، میوگلوبین و سیتوکروم‏ها می‏باشد. روزانه تقریباً 250 تا 350 میلی‌گرم بیلی‏روبین در بالغین سالم تولید می‏شود که حدود 85 درصد آن حاصل نوسازی گلبول‏های قرمز فرسوده می‏باشد. در ماکروفاژها؛ عمدتاً در طحال، هموگلوبین گلبول‏های قرمز به زنجیره‏های آزاد گلوبین و هم شکسته …

آزمايش بیلی‏روبین (Bilirubin) ادامه »