توکسوپلاسموز (علائم و نشانه،پیشگیری و درمان از توکسولاسموز)

توکسوپلاسموز عبارت است از یک عفونت تک یاخته ای که در انسان ها و بسیاری از گونه های پستانداران و پرندگان ایجاد می شود. چندنوع در انسانها رخ می دهد: توکسوپلاسموزما در زادی( از مادر دچار عفونت به کودک متولد نشده اش منتقل         می گردد). توسکوپلاسموز چشمی( ریتنو کوروئیدیت نیز خوانده می شود که معمولاً …

توکسوپلاسموز (علائم و نشانه،پیشگیری و درمان از توکسولاسموز) ادامه »