نکاتی کلیدی درباره آزمایش هایی خاص

براي سنجش GFR مي‌توان از ماركرهاي اندوژن يا اگزوژن استفاده كرد. مهم‌ترين ماده اندوژن كراتينينين است. براي سنجش كليرنس كراتينين بايد كراتينين سرم و ادرار 24 ساعته را همزمان اندازه‌گيري كرد. براي بيشتر بيماران استفاده از فرمول‌هايي كه فقط با استفاده از كراتينين سرم مقدار GFR را تخمين مي‌زنند مناسب‌تر است. فرمول كليرنس: CX = …

نکاتی کلیدی درباره آزمایش هایی خاص ادامه »