هورمون پاراتیروئید

آزمایش هورمون پاراتیروئید PTH

هورمون کلسی تونین,عمل غده پاراتیروئید,درمان پرکاری پاراتیروئید,سرطان پاراتیروئید,کم کاری پاراتیروئید,نام هورمون غده پاراتیروئید,تشخیص کم کاری پاراتیروئید,عمل جراحی غده پاراتیروئید نام آزمایش PTH نام انگلیسی تست Parathyroid Hormone مخفف انگلیسی تست PTH نام فارسی تست هورمون پاراتیروئید نام های متعارف دیگر Intact PTH; Biointact PTH; Parathormone آمادگی بیمار از آنجا که سطح PTH در طول روز …

آزمایش هورمون پاراتیروئید PTH ادامه »