ماکروفاژ (ویژگی،تشخیص،عکس و فیلم)

ماکروفاژ چیست؟,تعریف ماکروفاژ,ماکروفاژ گلبول سفید است,عمل دیاپدز چیست؟,ماکروفاژ ویکی پدیا,فاگوسیتوز,ماکروفاژ موجودات فاقد حفره بدنی,ماکروفاژهای آلوئولی درشت‌خوارها یا ماکروفاژها (به انگلیسی: Macrophage) یاخته‌هایی دارای قدرت بیگانه‌خواری هستند که یاخته‌های فرسوده و بقایای سلولی و ریزسازواره‌ها را به درون خود کشیده و توسط آنزیم‌های لیزوزومی ازبین می‌برند. منوسیتها با پدیده ی دیاپدز از خون خارج میشوند و …

ماکروفاژ (ویژگی،تشخیص،عکس و فیلم) ادامه »