آزمایش عنصر روی ادرار 24 ساعته و نرمال رنج آن

آزمایش  روی ادرار 24 ساعته, روی ادرار رندم, زینک ادرار,مقدار مورد نیاز ادرار برای آزمایش روی ادرار نام اختصاری: Zn, Urine سایر نام ها: روی ادرار 24 ساعته، روی ادرار رندم، زینک ادرار Zinc, 24 hours Urine  / Zinc, Random Urine/ Zinc, Timed Urine بخش انجام دهنده: بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار 24 …

آزمایش عنصر روی ادرار 24 ساعته و نرمال رنج آن ادامه »