سیمواستاتین (خطرات و عوارض،روش مصرف دارو)

فرق سیمواستاتین و آتورواستاتین,قرص سیمواستاتین ۲۰ میلی گرم,تداخل دارویی سیمواستاتین,قرص سیواسترول,لوواستاتین,عوارض آتورواستاتین,لووستاتین,انواع استاتین ها سیمواستاتین به عنوان داروی کمکی همراه با رژیم غذایی در درمان زیادی کلسترول خون ناشی از افزایش کلسترول LDL در بیمارانی که در معرض خطر بیماری شریان کرونر بوده و به درمان با رژیم غذایی پاسخ نمی‌دهند مصرف می‌شود. مکانیسم اثر …

سیمواستاتین (خطرات و عوارض،روش مصرف دارو) ادامه »