آمیلودیپین (نحوه مصرف،عوارض و فواید)

درمان با آمیلودیپین،عوارض مصرف آمیلودیپین،نحوه مصرف و خوردن قرص آمیلودیپین آملودیپین (Amlodipine) ، دارویی است از گروه بلوک کننده کانال کلسیم که بصورت قرص ارائه میشود و کاهنده فشار خون، ضدآنژین صدری است. آملودیپین برای پایین آوردن فشار خون در پرفشاری خون و تسکین درد قلبی تجویز می شود. پزشک شما به دلایل دیگری نیز …

آمیلودیپین (نحوه مصرف،عوارض و فواید) ادامه »