آمیکاسین (نحوه مصرف،مقدار دارو،فواید و عوارض)

آمیکاسین در نوزادان,عوارض آمیکاسین,امیکاسین ۵۰۰,تزریق امیکاسین,amikacinامپول,امپول ایپاسین ۱۰۰,amikacin آمپول,آمیکاسین در دوران بارداری و شیردهی این دارو در درمان عفونت های جدی ناشی از باکتری های گرم منفی مقاوم به جنتامایسین مصرف می شود. برتری این دارو نسبت به جنتامایسین در مقاومت این آنتی بیوتیک در برابر اغلب آنزیم های باکتریایی تخریب کننده آمینوگلیکوزیدهاست. مکانیسم اثر …

آمیکاسین (نحوه مصرف،مقدار دارو،فواید و عوارض) ادامه »