داروی ال کارنیتین (l-carnitine)

نام علمی دارو (ژنریک):     Carnitine گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) مصرف در بارداری: موارد مصرف کوفاکتور ضروری برای متابولیسم اسیدهای چرب. a) درمان کمبود کارنیتین اولیه: در بالغین دوز 2-3g از راه خوراکی روزانه و برای کودکان و نوزادان 50-100mg/kgروزانه از راه خوراکی در چند …

داروی ال کارنیتین (l-carnitine) ادامه »