فواید و عوارض تزریق انسولین

انسولین (عوارض و خطرات،فواید،نحوه تزریق پمپ،انواع سوزن)

انسولین یک هورمون طبیعی در بدن می باشد که برای توزیع و ذخیره قند از انرژی مواد غذایی لازم است. در بسیاری از بیماران دیابتی تولید این هورمون در بدن کافی نیست و یا اثربخشی لازم را ندارد. لذا ممکن است داروی هورمونی انسولین برای دیابت نوع یک و یا دیابت نوع دو توسط پزشک …

انسولین (عوارض و خطرات،فواید،نحوه تزریق پمپ،انواع سوزن) ادامه »