بیماری اوریون و علائم و نشانه،راه درمان

اوريون عامل بيماري اوريون : ويروس مامپ   mamps واگيري اوريون:سرايت به وسيله تماس مستقيم است ويروس بيماري اوریون خيلي سريع درهوا از بين مي رود بنابر اين از طريق وسايل شخصي آلوده نمي تواند سرايت كند دوره كمون اوريون: 17 -21 روز می باشد که در این دوره باید مراقبت خوبی به عمل بیاید. علائم بيماري …

بیماری اوریون و علائم و نشانه،راه درمان ادامه »